Der eksisterer hegnsopgaver af forskellige arter

10 marts 2020
Anders Lundtang Hansen
Der eksisterer hegnsopgaver af forskellige arter

Indhegning er faktisk noget ældgammelt noget i menneskehedens historie.

Det var noget af det første, man brugte, til at signalere, at her skulle der opdeles mellem at sige: Det her er mit, og det her er dit, eller det er offentligt og afskærmet fra mit.

Så kunne man se, hvor grænsen gik, som senere blev til markskel, og så vi dag bruger til at tegne op på kort med langmålere til byplanlæggere ned til mindste kvadratcentimeter for at vise, hvem der ejer hvad.

Hegnsopgaver har også været sat op til at holde ting inde, ude eller begge dele på samme tid.

Eksempelvis kunne det være til at holde nogle dyr inde, man ikke ville have til at stikke af, eller man brugte noget bestemt hegn til at holde andre dyr ude, som kunne hugge og dræbe de dyr, man gerne ville holde ud.

Mindre har også – og bliver stadig – brugt til at holde på afgrøder, så insekter og dyr ikke går i dem.

Men mennesker bruger også hegnsopgaver til andre ting, der ikke behøver at have noget med dyr at gøre eller for at vise, hvad man ejer.

Det kan også være til for at afgrænse et område, som man skal have gjort noget ved, som kunne være noget så konkret som træfældning i Skjern.

Så kommer der måske nogle ud fra kommunen, der hegner op, hvor der skal fældes træer, og så kommer den entreprenør ud, der skal hugge træerne ned, og ved hjælp af hegnene kan det arbejdende folk se, hvor området går sig til, hvor de skal fælde.

Så undgår man kommunikationsvanskeligheder med, hvor grænsen går, og de var måske ikke med ude til at afgrænse området i første omgang, så indhegningen er med til at dæmre op for, hvor man skal arbejde henne, og hvornår man skal indstille arbejdet og er færdig.

Flere Nyheder